Skip to content Skip to footer

BADANIA NAD LEKIEM

PHARMENA pracuje nad projektem innowacyjnego leku za pośrednictwem Spółki Zależnej – Cortria Corporation.

PHARMENA bada możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako innowacyjnego leku przeciwzapalnego i przeciwzwłóknieniowego.

1-MNA może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z infekcjami wirusowymi, w tym COVID-19. Zastosowanie 1-MNA obniża poziom TNF-alfa, co może zmniejszać ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz ryzyko zgonu u pacjentów z koronawirusem. Równocześnie w niektórych chorobach dróg oddechowych, w tym w infekcjach wirusowych obserwowany jest obniżony poziom endogenny 1-MNA.

W oparciu o powyższe Spółka opracowana plan badań 1-MNA w infekcjach dróg oddechowych, w tym infekcji wirusem Sars-Cov-2.

Spółka przeprowadziła badania przedkliniczne, które wykazały przeciwzapalne oraz przeciwzwłóknieniowe działanie 1-MNA. W zwierzęcym modelu zwłóknienia płuc 1-MNA w dawce 50 mg/kg redukował zwłóknienie płuc o 28% w porównaniu do placebo, działając efektywniej niż leki referencyjne w tym badaniu, obecnie stosowane na rynku tj. nintedanib oraz fluticasone.

Przeprowadzone badania na modelach zwierzęcych miały na celu ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek w zwłóknieniu płuc oraz infekcjach wirusowych, w szczególności w infekcjach skutkujących powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. infekcja wirusem Sars-CoV-2, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli). Ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach w powyższych wskazaniach. Badania przedkliniczne na modelach zwierzęcych zostały przeprowadzone na zlecenie Emitenta przez ośrodek badawczy Labcorp Early Development Laboratories Ltd. (dawniej Covance Inc.) – podmiot specjalizujący się w organizacji procesu badań klinicznych tzw. CRO (Contract Research Organisation) z siedzibą w USA, świadczący usługi niekliniczne, przedkliniczne, kliniczne i komercjalizacyjne dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Spółka kontynuuje także prace nad komercjalizacją 1-MNA w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH).

Jednocześnie, w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych Spółka uzyskała pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych umożliwiające dalszy rozwój projektu.

Dbamy o Twoje zdrowie, produkując oryginalne i bezpieczne produkty o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi.

KONTAKT
PHARMENA S.A.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel: +48 42 280 77 07

Copyright PHARMENA SA 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.