Skip to content Skip to footer

NEWS

14/02/2024

PHARMENA SA ROZSZERZYŁĄ DYSTRYBUCJĘ O RYNKI AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII

PHARMENA S.A. podpisała aneks do umowy dystrybucyjnej rozszerzając zakres wyłącznej dystrybucji suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA pod marką Endotelio o rynki Australii oraz Nowej Zelandii.

14/01/2024

PHARMENA SA ROZPOCZEŁA WSPÓŁPRACĘ Z AMAZON EU

Pharmena S.A. rozpoczęła współpracę z Amazon w zakresie sprzedaży suplementów diety z portfela Spółki na platformach e-commerce Amazon W Europie.

14/09/2023

UDZIELENIE PATENTU W EUROPIE

Europejski Urząd Patentowy udzielił patentu obejmującego zastosowania 1-MNA do zapobiegania oraz obniżania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym poziomem CRP. Patent ten zapewni Spółce Pharmena SA ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Francji, Niemiec, Austrii, Finlandii, Włoch, Danii, Holandii, Belgii, Szwecji, Polski, Irlandii, Szwajcarii/Lichtensteinu, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

14/09/2023

PHARMENA ZAMIERZA ROZSZERZYĆ DZIAŁALNOŚĆ

Pharmena planuje opracować i wdrożyć na rynek innowacyjny wyrób medyczny, przeznaczony do stosowania w trudno gojących się ranach, w tym stopie cukrzycowej. Wyrób medyczny planowany jest do zastosowań w warunkach domowych. Warunkiem wprowadzenia produktu jest przeprowadzenie badań klinicznych oraz certyfikacja wyrobu medycznego. Planowany okres badań i certyfikacji to ok. 3 lata. Spółka zamierza sfinansować projekt z własnych środków lub pozyskać dodatkowe finansowanie w ramach dotacji ze środków unijnych. Globalny rynek trudno gojących się ran w 2022 roku wynosił ponad 20 mld USD z czego blisko 20% rynku przypadała na produkty do zastosowania w warunkach domowych. Szacuje się, że rynek rozwijać się będzie w tempie ok. 5.5% rocznie w najbliższych 10 latach.

30/06/2023

Pharmena sprzedała działalność dermokosmetyczną

Pharmena SA sprzedała Laboratorio Genove, międzynarodowej firmie dermatologicznej z siedzibą w Barcelonie, swoją dermokosmetyczą działalność. W ramach transakcji Pharmena dokonała sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Dermena Lab oraz zbyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa dot. działalności dermokosmetycznej. Pharmena po sprzedaży działalności dermokosmetycznej planuje kontynuację działalności w zakresie sprzedaży suplementów diety, prezentację potencjalnego kandydata na innowacyjny lek 1-MNA oraz rozpoczęcie prac nad innymi projektami w oparciu o substancję czynną 1-MNA.

15/12/2022

PHARMENA SA PODPISAŁA UMOWY DYSTRYBUCYJNE NA RYNKI USA, KANADY I MEKSYKU

Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Longevity Lunch Lab. LLC na sprzedaż suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA pod marką Endotelio na rynkach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

15/12/2022

PHARMENA SA PODPISAŁA UMOWY DYSTRYBUCYJNE NA RYNKI USA, KANADY I MEKSYKU

Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Longevity Lunch Lab. LLC na sprzedaż suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA pod marką Endotelio na rynkach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

30/03/2022

UDZIELENIE PATENTU W MEKSYKU

Meksykański Urząd Patentowy udzielił patentu obejmującego zastosowania 1-MNA do zapobiegania oraz obniżania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym poziomem CRP. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Meksyku.

28/06/2021

ZAKOŃCZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W CELU USTALENIA EFEKTYWNEJ DAWKI 1-MNA, KANDYDATA NA LEK W ZWŁÓKNIENIU PŁUC ORAZ INFEKCJACH WIRUSOWYCH

25 czerwca 2021 r. zakończyły się badania przedkliniczne na modelach zwierzęcych przeprowadzone na zlecenie Spółki przez ośrodek badawczy Labcorp Early Development Laboratories Ltd. (dawniej Covance Inc.) - podmiot specjalizujący się w organizacji procesu badań klinicznych tzw. CRO (Contract Research Organisation) z siedzibą w USA, świadczący usługi niekliniczne, przedkliniczne, kliniczne i komercjalizacyjne dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego. Z przeprowadzonych badań wynika przeciwzapalne oraz przeciwzwłóknieniowe działanie 1-MNA. W zwierzęcym modelu zwłóknienia płuc 1-MNA w dawce 50mg/kg redukował zwłóknienie płuc o 28% w porównaniu do placebo, działając efektywniej niż dwa leki referencyjne w tym badaniu, które są obecnie stosowane na rynku tj. nintedanib (17% redukcji) oraz fluticasone (14% redukcji).

29/03/2021

UDZIELENIE PATENTU W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Urząd Patentowy Federacji Rosyjskiej udzielił patentu obejmującego zastosowania 1-MNA do zapobiegania oraz obniżania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym poziomem CRP. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Federacji Rosyjskiej.

16/02/2021

ZAKOŃCZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W CELU USTALENIA MAKSYMALNEJ TOLEROWANEJ DAWKI 1-MNA, KANDYDATA NA LEK W INFEKCJACH WIRUSOWYCH

15 lutego 2021 r. zakończyło się pierwsze z trzech badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez ośrodek badawczy Covance Inc. W przeprowadzonym badaniu wyznaczona została maksymalna tolerowana dawka kandydata na lek 1-MNA w podaniu dotchawiczym. Badania 1-MNA prowadzone w latach ubiegłych przez Spółkę obejmowały doustne podanie preparatu. Obecnie, ze względu na nowe zastosowania kandydata na lek 1-MNA, rekomendowaną formą podania preparatu jest forma wziewna. Z tego też powodu konieczne było przeprowadzenie badań określających maksymalną tolerowaną dawkę, a więc najwyższą dawkę leku, która nie powoduje niedopuszczalnych działań niepożądanych.

21/01/2021

ROZPOCZĘCIE BADANIA PRZEDKLINICZNEGO W CELU USTALENIA EFEKTYWNEJ DAWKI 1-MNA, KANDYDATA NA LEK W INFEKCJI WIRUSEM SARS-COV-2

21 stycznia 2021 r. rozpoczęło się drugie z trzech planowanych badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez ośrodek badawczy Covance Inc. na zlecenie Spółki. Badanie obejmuje ocenę 1-MNA w modelu zapalenia płuc. Planowane badania na modelach zwierzęcych mają na celu ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

30/11/2020

PODPISANIE UMOWY OBJĘCIA AKCJI SERII F

30 listopada 2020 r. została podpisana umowa objęcia akcji serii F. Tym samym emisja akcji serii F doszła do skutku. spółka Pelion S.A. objęła 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

17/11/2020

PHARMENA ROZPOCZYNA BADANIA PRZEDKLINICZNYCH W CELU USTALENIA MAKSYMALNEJ TOLEROWANEJ DAWKI 1-MNA, KANDYDATA NA LEK W INFEKCJI WIRUSEM SARS-COV-2

17 listopada 2020 r. Spółka rozpoczęła pierwsze z trzech planowanych badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez ośrodek badawczy Covance Inc.. Planowane badania na modelach zwierzęcych mają na celu ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

24/08/2020

OPRACOWANIE PLANÓW BADAWCZYCH 1-MNA W INFEKCJI WIRUSEM SARS-COV-2

Spółka opracowała plan badań 1-MNA w infekcjach wirusowych, w tym infekcji wirusem Sars-Cov-2. Plan obejmuje rozwój projektu w zakresie badań przedklinicznych oraz badań klinicznych na ludziach (faza I i II). Plan został opracowany we współpracy z wiodącym amerykańskim podmiotem specjalizującym się w organizacji procesu badań klinicznych tzw. CRO (Contract Research Organisation).

20/12/2019

USTALENIE EFEKTYWNEJ DAWKI 1-MNA W BADANIU PRZEDKLINICZNYM WE WSKAZANIU PAH

19 grudnia 2019 r. Spółka otrzymała wyniki badania przedklinicznego w modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), przeprowadzonym za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA. W wyżej wymienionym modelu oceniono wpływ 1-MNA na PAH w dawkach pomiędzy 60 mg/kg a 480 mg/kg. Poprawę parametrów hemodynamicznych i przyrost masy ciała zaobserwowano u zwierząt leczonych dawką 60 mg/kg 1-MNA.

20/11/2019

PHARMENA SA ROZPOCZEŁA WSPÓŁPRACĘ Z AMAZON EU W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DERMOKOSMETYKÓW

Pharmena S.A. rozpoczęła globalną współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży dermokosmetyków z portfela Spółki na platformach e-commerce Amazon. Na początku współpracy oferta obejmuje 19 produktów Spółki i dotyczyć będzie rynku europejskiego.

16/09/2019

PHARMENA WPROWADZIŁA DO SPRZEDAŻY DERMOKOSMETYKI NA TERENIE CHIN

Pierwsze produkty Spółki zostały wprowadzone do sprzedaży na terenie Chin, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie przez chińskiego dystrybutora na platformie internetowej T-mall - będącej największą platformą w Azji handlu detalicznego dla klientów indywidualnych (B2C) i piątą najczęściej odwiedzaną stroną internetową świata. Platforma T-mall jest drugą platformą po Taobao, na której można kupić na rynku chińskim produkty Pharmeny.

10/07/2019

POZYTYWNE WYNIKI DLA 1-MNA W BADANIU PRZEDKLINICZNYM WE WSKAZANIU NASH

10 lipca 2019 r. Pharmena otrzymała wyniki badania przedklinicznego w modelu zwierzęcym STAMTM we wskazaniu NASH, przeprowadzonym za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA. W wyżej wymienionym modelu, otrzymano pozytywny, istotny wpływ na kluczowe parametry rozwoju niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Określono zakres efektywnych dawek leku 1-MNA w badanym modelu pomiędzy 200 mg/kg a 800 mg/kg.

10/04/2019

DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII A, B, C, D I PRAW POBORU AKCJI SERII E PHARMENA S.A. DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM GPW

02/04/2019

PHARMENA ZAWARŁA UMOWĘ NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W PAH W RAMACH PROJEKTU LEKU 1-MNA

2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. W ramach powyższej umowy ramowej, Pharmena za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, Spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym.

22/02/2019

PHARMENA ZAWARŁA UMOWĘ NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W NASH W RAMACH PROJEKTU LEKU 1-MNA

22 lutego 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. otrzymała podpisaną umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Pharmena za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB.

11/12/2018

PHARMENA WPROWADZENIŁA DO SPRZEDAŻY W POLSCE SUPLEMENT DIETY MENAVITIN CARDIO

MENAVITIN CARDIO to pierwszy z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. Produkt polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie serca. Jego dystrybucja odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek oraz aptek internetowych.

13/08/2018

1-MNA JAKO NOWY SKŁADNIK ŻYWNOŚCI

Rozporządzenie Komisji Europejskiej zezwalające na wprowadzenie na rynek 1-MNA jako nowej żywności zostało w dniu 13 sierpnia b.r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenia autoryzuje 1-MNA jako nowy składnik żywności oraz dodatkowo przyznaje Spółce pięcioletnią ochroną danych naukowych zawartych we wniosku o autoryzację 1-MNA a tym samym wyłączne prawo do wprowadzanie do sprzedaży żywności zawierającej 1-MNA przez okres 5 lat od daty wydania zezwolenia dla nowej żywności.

02/01/2018

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW PHARMENA SA W EGIPCIE, KATARZE I BAHRAJNIE

Pharmena rozpoczęła współpracę z partnerem egipskim w zakresie wyłącznej dystrybucji deromksmetyków w Egipcie, Katarze i Bahrajnie.

01/10/2016

Nagroda Orły Tygodnika “Wprost”

Kategoria: "Najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z województwa Łódzkiego"

29/06/2016

ZAKWALIFIKOWANIE PHARMENA S.A. DO SEGMENTU NEWCONNECT LEAD

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. zdecydował iż spółka PHARMENA S.A. została po raz kolejny została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Nominacja do tego prestiżowego segmentu spółek była skutkiem wysokiej płynności akcji PHARMENA S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

23/03/2016

Tytuł „Diamentu miesięcznika Forbes”

Pharmena SA – wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2016 w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w województwie łódzkim.

14/03/2016

PHARMENA SA ROZSZERZA WSPÓŁPRACĘ O NOWE RYNKI ZBYTU

Spółka w ramach obecnej umowy dystrybucyjnej rozszerzyła współpracę z dystrybutorem na rynek chiński i tajwański. Współpraca z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków.

14/03/2016

ZAKWALIFIKOWANIE AKCJI PHARMENA S.A. DO INDEKSU NCINDEX30

Na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. została przeprowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Indeks NCIndex30 obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect. Zgodnie z metodyką indeksu w skład NCIndex30 po sesji w dniu 18 marca 2016 r. ponownie weszły akcje PHARMENA S.A. Jest to kolejne (obok zakwalifikowania akcji PHARMENA S.A. do prestiżowego segmentu NC LEAD) wyróżnienie dla PHARMENA S.A.

21/01/2016

PHARMENA SA PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ PRODUKTÓW W INDIACH

21 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę dot. dystrybucji produktów Spółki na rynku indyjskim. Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków.

30/12/2015

ZAKWALIFIKOWANIE PHARMENA S.A. DO SEGMENTU NEWCONNECT LEAD

Zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 28 grudnia 2015 r. spółka PHARMENA S.A. została po raz kolejny zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Nominacja do tego prestiżowego segmentu spółek była skutkiem wysokiej płynności akcji PHARMENA S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

15/10/2015

PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ PRODUKTÓW NA RYNKU EMIRATÓW ARABSKICH I OMANU

15 października 2015 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę dot. dystrybucji produktów Spółki na rynku Emiratów Arabskich i Omanu. W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków.

20/10/2015

Nagroda Specjalna Województwa Łódzkiego na rok 2015

Przyznana przez wojewodę łódzkiego i marszałka województwa łódzkiego za inwestowanie w badania i rozwój oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów.

18/09/2015

PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ PRODUKTÓW W KUWEJCIE

18 września 2015 Spółka otrzymała podpisaną umowę dot. dystrybucji produktów Spółki na rynek kuwejcki. W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków.

15/09/2015

PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ PRODUKTÓW W KOREI POŁUDNIOWEJ

Zarząd Pharmena S.A. informuje, że w dniu 15 września 2015 Spółka zawarł umowę dot. dystrybucji produktów Spółki na rynku Korei Południowej. W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków.

19/08/2015

PHARMENA ROZSZERZA WSPÓŁPRACĘ Z SIECIĄ DROGERII ROSSMANN

W sierpniu br. Spółka poszerzyła współpracę z siecią drogerii Rossmann zwiększając dostępność wybranych produktów z linii Dermena z 214 do 1050 sklepów tej sieci w Polsce. Rossmann to jedna z największych sieci drogeryjnych w Europie i lider w swojej branży w Polsce. Udział drogerii Rossmann w sprzedaży produktów z kategorii chemiczno-kosmetycznej wynosi 26%. Drogerie Rossmann obecne są w 400 polskich miastach, zarówno w centrach handlowych największych miast, jak i w mniejszych miejscowościach. Każdego dnia zakupy w drogeriach Rossmann robi 650 000 osób.

24/07/2015

Pharmena SA rynkowym liderem innowacji 2015

W ramach ogólnopolskiego programu promocyjnego organizowanego przez Redakcję Strefy Gospodarki Spółka PHARMENA SA otrzymała tytuł „Rynkowego Lidera Innowacji 2015 – Jakość, Kreatywność, Efektywność”. Przyznany dla Spółki tytuł obiektywnie potwierdza innowacyjność oraz konkurencyjność oferowanych produktów. Jest także wiarygodną gwarancją rzetelności, solidności oraz stabilności rynkowej firmy.

22/06/2015

DECYZJA O UDZIELENIU PATENTU W USA

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o udzieleniu patentu na zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w korygowaniu zaburzeń profilu lipidowego (obniżanie TG, podwyższanie HDL i obniżanie całkowitego cholesterolu) przez podawanie suplementu diety. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to kolejny patent (poprzednie otrzymano w m.in. USA, Europie, Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Kanadzie, Australii i Chinach), który Spółka uzyska w ramach zgłoszeń patentowych dotyczących zastosowania wybranych soli pirydyniowych w naczynioprotekcji. Spółka dokonała bowiem w poprzednich latach szeregu zgłoszeń patentowych zapewniających ochronę na terenie całego świata.

26/02/2015

Pharmena w gronie „Diamentów Forbesa 2015”

Pharmena SA po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2015.W rankingu miesięcznika Forbes oceniane są przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne najszybciej podnoszące swoją wartość. W województwie łódzkim uhonorowanych tytułem "Diament Forbesa" zostały 84 przedsiębiorstwa w trzech kategoriach według wielkości przychodów. Pharmena SA została sklasyfikowana na 4. miejscu w województwie łódzkim i 88 w Polsce w kategorii firm o przychodach od 5 do 50 mln zł.

02/02/2015

PODPISANIE UMOWY Z DOZ S.A.

30.01.2015 r. Spółka podpisała umowę ze Spółką DOZ S.A. w Warszawie - operatorem sieci aptek "Dbam o zdrowie". Przedmiotem umowy jest świadczenie przez DOZ S.A. na rzecz Pharmena S.A. usług marketingowych mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów Pharmena S.A. w aptekach "Dbam o zdrowie". Apteki "Dbam o zdrowie" to największa w Polsce sieć aptek zrzeszonych pod wspólnym szyldem, która liczy około 1100 placówek. DOZ S.A. jest częścią międzynarodowego holdingu CEPD NV, który wchodzi w skład grupy kapitałowej Pelion S.A.

12/12/2014

UZYSKANIE PATENTU W KANADZIE

11.12.2014r. CORTRIA CORPORATION, spółka zależna PHARMENA S.A. uzyskała informację, iż Urząd Patentowy Kanady podjął decyzję o udzieleniu patentu, który zapewni ochronę na zastosowanie 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w kombinacji ze statynami w leczeniu zaburzeń profilu lipidowego (w obniżaniu poziomu trójglicerydów i podnoszenia poziomu "dobrego" cholesterolu HDL) na terenie Kanady. Jest to kolejny patent (poprzednie otrzymano w m.in. USA, Europie i Japonii), który Spółka CORTRIA uzyska w ramach zgłoszeń patentowych dotyczących zastosowania wybranych soli pirydyniowych.

11/12/2014

PLANOWANE NOWE PRODUKTY W DERMATOLOGII

W latach 2015-2018 Spółka zamierza wprowadzić ponad 50 nowych dermokosmetyków, docierając do nowych grup odbiorców. W I półroczu 2015 roku Spółka planuje wprowadzić na rynek 15 nowych produktów. Równocześnie prowadzone są prace rozwojowe nad kolejnymi 17 produktami, które powinny zostać wprowadzone na rynek na przełomie 2015/2016 roku.

10/11/2014

DECYZJA O UDZIELENIU PATENTU W USA

8.11.2014r. Pharmena uzyskała informację, iż Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o udzieleniu patentu na zastosowanie 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w leczeniu miażdżycy, związanym z podnoszeniem poziomu prostacykliny. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to kolejny patent (poprzednie otrzymano w m.in. USA, Europie, Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Kanadzie, Australii i Chinach), który Spółka uzyska w ramach zgłoszeń patentowych dotyczących zastosowania wybranych soli pirydyniowych w naczynioprotekcji. Spółka dokonała bowiem w poprzednich latach szeregu zgłoszeń patentowych zapewniających ochronę na terenie całego świata.

31/10/2014

BADANIA TOKSYCZNOŚCI 1-MNA W RAMACH PROJEKTU SUPLEMENTU DIETY ZAKOŃCZONE SUKCESEM.

30 października 2014 r. Spółka PHARMENA otrzymała pełny raport z badań toksyczności podprzewlekłej (90-dniowej) na modelach zwierzęcych. Badanie to zostało zlecone w marcu 2014 r., celem uzupełnienia wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności (suplementu diety) w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97. Przeprowadzona analiza wyników badania toksyczności wykazała bardzo dobrą tolerancję oraz wysokie bezpieczeństwo stosowania badanej substancji 1-MNA. Badania nie wykazały żadnych działań niepożądanych zależnych od badanej substancji.

13/10/2014

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z LUBFARM S.A.

28 października 2014 r. Spółka rozpoczęła bezpośrednią współpracę z hurtownią farmaceutyczną Lubfarm S.A.. Lubfarm posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dystrybucji produktów farmaceutycznych na terenie Polski południowo-wschodniej. Swoim zasięgiem obejmuje obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wschodnią część województwa mazowieckiego i śląskiego oraz południową część województwa podlaskiego. Zarząd Pharmena S.A. szacuje, iż współpraca z hurtownią Lubfarm wpłynie na lepszą dostępność produktów PHARMENA we wschodnio-południowej części Polski.

12/03/2014

ZAWARCIE UMOWY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ TOKSYCZNOŚCI W RAMACH PROJEKTU SUPLEMENTU DIETY 1-MNA

12 marca 2014 r. Cortria Corporation, Spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę na przeprowadzenie badań toksyczności podprzewlekłej (90-dniowej) na modelach zwierzęcych , celem uzupełnienia wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97. Spółka planuje rozpocząć badania w zakresie toksyczności podprzewlekłej 1 kwietnia b.r., a po ich zakończeniu przedstawić wyniki Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), który we współpracy z Food Standards Agency (FSA) prowadzi ocenę wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności.

06/03/2014

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ APTEK EURO-APTEKA

Spółka rozpoczęła na terenie Polski współpracę z siecią aptek Euro-Apteka w zakresie sprzedaży produktów z linii Dermena oraz działań marketingowych. EURO-APTEKA to sieć aptek, działająca na terenie Polski od 2001 roku. Sieć należy do międzynarodowego Holdingu Euro Apotheca. W Polsce Euro-Apteka obecna jest w 35 miastach i posiada obecnie 65 aptek.

21/02/2014

UZYSKANIE PATENTU W JAPONII

21.02.2014r. CORTRIA CORPORATION, spółka zależna PHARMENA S.A. uzyskała informację, iż Japoński Urząd Patentowy podjął decyzję o udzieleniu patentu, który zapewni ochronę patentową na zastosowanie 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w kombinacji ze statynami w leczeniu zaburzeń profilu lipidowego (w obniżaniu poziomu trójglicerydów i podnoszenia poziomu "dobrego" cholesterolu HDL) na terenie Japonii.

14/02/2014

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ APTEK MEDIQ APTEKA

Spółka rozpoczęła na terenie Polski współpracę z siecią aptek Mediq Apteka w zakresie sprzedaży produktów z linii Dermena oraz działań marketingowych. Sieć Mediq Apteka liczy 190 aptek własnych oraz 79 franczyzowych.

14/02/2014

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ APTEK DR. MAX

Spółka rozpoczęła na terenie Polski współpracę z siecią aptek Dr. Max Polska w zakresie sprzedaży produktów z linii Dermena oraz działań marketingowych. Dr. Max Polska jest jedną z czterech największych sieci aptecznych w kraju. Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku farmaceutycznym i jest częścią międzynarodowego holdingu Dr. Max działającego również w Czechach i na Słowacji. W Polsce apteki miesięcznie obsługują ponad 450 tys. klientów, realizujących zakupy w 101 placówkach na terenie całego kraju. Spółka specjalizuje się również we współpracy z przychodniami i gabinetami lekarskimi wspierając codzienną pracę lekarzy i personelu medycznego.

03/04/2013

UZYSKANIE PATENTU W USA

W dniu 03.04.2013r. CORTRIA CORPORATION, spółka zależna PHARMENA S.A. uzyskała informację, iż Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o udzieleniu patentu, który zapewni dodatkową ochronę patentową na zastosowanie 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w kombinacji ze statynami w leczeniu zaburzeń profilu lipidowego (w obniżaniu poziomu trójglicerydów i podnoszenia poziomu "dobrego" cholesterolu HDL) na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i jest rozszerzeniem patentu uzyskanego przez CORTRIA CORPORATION w marcu 2012 r.

03/04/2013

UZYSKANIE PATENTU W USA

W dniu 03.04.2013r. CORTRIA CORPORATION, spółka zależna PHARMENA S.A. uzyskała informację, iż Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o udzieleniu patentu, który zapewni dodatkową ochronę patentową na zastosowanie 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w kombinacji ze statynami w leczeniu zaburzeń profilu lipidowego (w obniżaniu poziomu trójglicerydów i podnoszenia poziomu "dobrego" cholesterolu HDL) na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i jest rozszerzeniem patentu uzyskanego przez CORTRIA CORPORATION w marcu 2012 r.

22/03/2013

UZYSKANIE PATENTU W EUROPIE

22.03.2013r. CORTRIA CORPORATION, Spółka zależna PHARMENA S.A. uzyskała informację, iż Europejski Urząd Patentowy podjął decyzję o udzieleniu patentu nr EP 2026651. Powyższy patent zapewni Spółce ochronę patentową na zastosowanie doustne 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w kombinacji ze niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi w leczeniu bólu oraz stanów zapalnych różnego pochodzenia na wiodących rynkach europejskich, obejmujących następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Monako, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

30/11/2012

Jubileusz firmy

W postindustrialnych wnętrzach restauracji hotelu andel's w Łodzi odbyła się gala uświetniająca jubileusz 10-lecia firmy Pharmena. Twórcy Spółki i zasłużeni dla jej rozwoju goście odebrali z rąk Pana Prezesa okolicznościowe statuetki. Zebrani mieli okazję przypomnieć sobie początki firmy i poznać najbliższe zamierzenia. Serdeczną atmosferę spotkania podkreślił koncert Stanisława Sojki.

27/11/2012

Pharmena SA na konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Na zaproszenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Polsce Pharmena SA gościła na konferencji „Profesjonalny Inwestor”, która odbyła się w dniach 23-25.11.2012 r. w Jachrance koło Warszawy. W „Warsztatach wiedzy praktycznej” konferencji na temat praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie Prezes Zarządu Spółki, Konrad Palka omówił temat komercjalizacji projektów biotechnologicznych. Konferencja „Profesjonalny Inwestor” to drugie co do wielkości spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce.

17/06/2011

Zmiana adresu siedziby firmy

Firma Pharmena SA zmieniła siedzibę. W chwili obecnej biuro Spółki znajduje się w samym centrum miasta Łodzi.

06/10/2010

Pharmena SA w segmencie NC LEAD

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacie z dnia 30 września 2010r. ogłosił listę spółek, które zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Wśród nich znalazła się Pharmena SA. Jest to kolejna nominacja Emitenta do tego segmentu wiodących spółek na rynku NewConnect.

25/08/2008

Debiut PHARMENY na New Connect

W dniu 25 sierpnia 2008 PHARMENA S.A. dołączyła do firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W alternatywnym systemie obrotu New Connect notowanych jest 5,73 mln akcji serii A oraz 524.260 akcji serii B. Pozyskane fundusze Spółka planuje przeznaczyć na dalsze finansowanie badań w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz na działalność marketingową obecnych produktów.

04/06/2008

Pharmena na New Connect - Nowa emisja akcji Spółki

Spółka przeprowadziła nową emisję akcji serii B o wartości 13,6 mln zł – w ramach oferty prywatnej. Emisja została objęta niemal w 100% przez instytucje finansowe. Następnie Pharmena zamierza wprowadzić swoje akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku New Connect. Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji odbyła się w celu pozyskania dodatkowych funduszy na dalsze finansowanie badań w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz na działalność marketingową obecnych produktów.

13/04/2008

Przekształcenie PHARMENA Spółka z o.o. w PHARMENA SA

W związku z planami przeprowadzenia emisji prywatnej oraz wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu Rynku New Connect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 17 kwietnia 2008 r. Spółka PHARMENA przekształciła formę prawną – ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

28/11/2007

PHARMENA - zdobywcą Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

Wicewojewoda łódzki Witold Gwiazda wręczył najlepszym firmom w regionie laury gospodarcze. 9 menedżerów odebrało statuetki – dzieło łódzkiego artysty rzeźbiarza Kazimierza Karpińskiego, a trzech – wyróżnienia w postaci dyplomów. Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest jedyną regionalną nagrodą państwową, ma charakter honorowy, a tegoroczna edycja jest już czwartą z kolei. Laureaci mogą używać w materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Zwycięzca Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w roku 2007”, natomiast wyróżnione firmy otrzymują dyplom, który zezwala na posługiwanie się nazwą : „Wyróżniony w konkursie Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego”.

12/10/2007

Badania kliniczne w Ameryce rozpoczęte

W październiku 2007 roku rozpoczęły się badania kliniczne nad innowacyjnym lekiem na zaburzenia profilu lipidowego. Badania te prowadzone są wspólnie z amerykańskimi partnerami.

03/09/2007

Pierwszy polski lek w Stanach Zjednoczonych

W drugim półroczu 2007 roku w USA i Kanadzie rozpocznie się kolejny etap badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem na dyslipidemię – zaburzenie profilu lipidowego (cholesterolu i trójglicerydów). Pilotażowe badania przeprowadzono w Polsce. Właścicielem patentu na lek jest Pharmena, która udostępniła know-how założonej w sierpniu 2005 roku Pharmenie North America Inc. Umowa licencyjna w oparciu o patent łódzkiej firmy pozwala na przeprowadzenie na terytorium USA i Kanady badań i ewentualną komercjalizację leku. Jeżeli badania odniosą sukces, jest szansa, że będzie to pierwszy lek na bazie polskiej myśli naukowej, zarejestrowany w USA.

06/12/2006

Pharmena North America Inc. pozyskała inwestora

W listopadzie 2006 r. znany amerykański fundusz Domain Associates, L.L.C, zainwestował w Pharmena North America Inc. Fundusz Domain Associates jest jednym z największych tego typu na świecie. Od lat specjalizuje się w inwestowaniu w obiecujące przedsiębiorstwa działające w sektorze biotechnologicznym i farmaceutycznym. Od momentu powstania w 1985 roku do dzisiaj uczestniczył w rozwoju i sukcesie ponad 180 firm.

03/08/2005

Utworzenie spółki Pharmena North America Inc.

W sierpniu bieżącego roku PHARMENA założyła Spółkę Pharmena North America Inc. z siedzibą w Bostonie (USA), która koncentrować się będzie na prowadzeniu badań aplikacyjnych i klinicznych w USA i Kanadzie. Celem działania spółki PNAI jest rozwój i wprowadzanie na rynek Ameryki Północnej oraz innych terytoriów produktów będących efektem pracy badawczo-rozwojowej prowadzonej przez spółkę PHARMENA Sp. z o.o., a także kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych nad produktami kosmetycznymi i terapeutycznymi.

20/05/2005

PHARMENA - Liderem nowoczesnych technologii

Instytut Nowych Technologii w Łodzi, popierając przedsiębiorczość oraz promocję Łodzi jako miasta nowych technologii, zorganizował Konkurs „Lider Nowoczesnych Technologii”. Zadaniem Konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie firm, stosujących nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Konkurs ogłoszono w trzech kategoriach: małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Kapituła nagrodziła naszą firmę, przyznając PHARMENIE tytuł "Lidera nowoczesnych technologii" w kategorii małych przedsiębiorstw.

25/11/2004

Odkrycie terapeutycznej funkcji MNA+ nagrodzone na 53. Światowej Wystawie Innowacji „Brussels Eureka-2004

Wynalazek "Odkrycie terapeutycznej funkcji MNA+" zostało zaprezentowane na 53. Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka-2004". Wystawa odbywała się w dniach 16 - 21 listopada w Brukseli. Autorzy wynalazku zostali nagrodzeni Srebrnym Medalem. Otrzymali również Specjalne Wyróżnienie za odwagą twórczą.

10/09/2003

Wyniki badań nad chlorkiem 1-metylonikotynamidu zaprezentowane zostały na IV Kongresie Technologii

Wyniki badań nad chlorkiem 1-metylonikotynamidu zostały zaprezentowane w postaci wykładu plenarnego w dniu 10 września 2003 r. na IV Kongresie Technologii Chemicznej w Łodzi. Wykład wygłosił prof. dr hab. Jerzy Gębicki. Na kongres przyjechało do Łodzi ponad 500 naukowców.

Dbamy o Twoje zdrowie, produkując oryginalne i bezpieczne produkty o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi.

KONTAKT
PHARMENA S.A.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel: +48 42 280 77 07

Copyright PHARMENA SA 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.