Skip to content Skip to footer

WŁADZE SPÓŁKI

Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716.

W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

Rada Nadzorcza

dr inż. Tomasz Filipiak – Przewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku Chemia leków – dr nauk chemicznych. Inwestor indywidualny, trader z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. W latach 2016 – 2018 adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 r. stale współpracuje z GPW w Warszawie i Fundacją GPW przy projekcie Szkoły Giełdowej. 


Agnieszka Dziki – Członek Rady

Agnieszka Dziki w ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie medycznym, w szczególności w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych, a także w prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym. W latach 2007-2011 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie w Instytucji Kultury „EC1 Łódź-Miasto Kultury”, koordynując prace związane z projektem Nowe Centrum Łodzi. Była odpowiedzialna za współpracę z zagranicą, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych, współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także za strategiczne doradztwo w ramach planowania i realizacji projektów, w tym za kojarzenie partnerów dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Agnieszka Dziki prowadzi działalność gospodarcza pn. „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI”, jest wspólnikiem NZOZ CENTRUM MEDYCZNE S.C. AGNIESZKA DZIKI, PAULA MARIA SZEWCZYK. Agnieszka Dziki jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.


Zbigniew Molenda – Członek Rady

Założyciel i Wiceprezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Firma działa na rynku od 1990 roku, jest obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD. Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.


Anna Janicka – Członek Rady

Anna Janicka posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (rok ukończenia – 2003 r.), kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, specjalizacja dodatkowa Zarządzanie przez Jakość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Posiada doświadczenie w nadzorze nad działalnością spółek w zakresie m.in. przepisów prawa, zarządzania finansami, kontrolingu czy nadzoru korporacyjnego.


Jacek Szwajcowski – Członek Rady

Przedsiębiorca, założyciel i Prezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Firma działa na rynku od 1990 roku, jest obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD. Jacek Szwajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ma ponad 21 letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Od 2001 jest także członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu. W 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders. Inicjator Fundacji Dbam o Zdrowie oraz Muzeum Farmacji w Łodzi. Wydawca serii monografii o polskich aptekach.


Jacek Dauenhauer – Członek Rady

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF SA. Od 1997 związany był ze spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Jacek Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Dbamy o Twoje zdrowie, produkując oryginalne i bezpieczne produkty o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi.

KONTAKT
PHARMENA S.A.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel: +48 42 280 77 07

Copyright PHARMENA SA 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.