Skip to content Skip to footer

DLA INWESTORÓW

2023:

Zwyczajne Walne Zgromadzeniee 13.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Zapis audio NWZ 13 06 2023

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 (xhtml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 (xades)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A. (xhtml)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A. (xades)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 (xhtml)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 (xades)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 (xhtml)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 (xades)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xhtml)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xades)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 (xhtml)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 (xades)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki PHARMENA S.A. oraz grupy kapitałowej PHARMENA S.A. za 2022 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022


2022:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.11.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Zapis audio NWZ 22 11 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 (xhtml)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 (xades)
Sprawozdanie Zarządu z działalności PHARMENA S.A. (xhtml)
Sprawozdanie Zarządu z działalności PHARMENA S.A. (xades)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 (xhtml)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 (xades)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 (xhtml)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 (xades)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xhtml)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xades)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 (xhtml)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 (xades)
Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki PHARMENA S.A. oraz grupy kapitałowej PHARMENA S.A. za 2021 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej PHARMENA S.A.

2021:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020

Zapis audio NWZ 22 06 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Zapis audio NWZ 30 03 2021

2020:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5.11.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Zapis audio NWZ 5 11 2020

Zapis audio NWZ 24 11 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna,  Osoba prawna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019
Zapis audio ZWZ 23 06 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7.04.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Zapis audio NWZ 07 04 2020

2019:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres 01.01.2018r.- 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pharmena S.A. oraz Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. za 2018 rok
Zapis audio WZA 25 06 2019

2018:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.12.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26.09.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

2017:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

2016:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Treść podjętych uchwał

2015:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

2014:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia. Ogólna Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

2013:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 7.036.042 akcji, które uprawniają do 7.036.042 głosów.

* Wskazana powyżej ogólna akcji w spółce Pharmena S.A. nie uwzględnia 781 782 akcji serii C, które na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd rejestrowy.”

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

2012:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.12.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów*.

* Wskazana powyżej ogólna akcji w spółce Pharmena S.A. nie uwzględnia 781 782 akcji serii C, które na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd rejestrowy.”

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.05.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

Wypłata dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 maja 2012 dokonało następującego podziału zysku za rok 2011r.: kwotę 312.713,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast kwotę 296.284,21 zł przekazano na kapitał zapasowy. Kwota dywidendy wynosi 5 groszy na akcję. Dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 14 czerwca 2012r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 5 lipca 2012r.

2011:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.06.2011

Relacja wideo:  http://infoengine.pl/pharmena/

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał przez ZWZ 06.06.2011r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17.02.2011

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

W dniu ogłoszenia ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika: Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej: Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

2010:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2010r.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu:

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Treść powziętych uchwał

Wypłata dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca dokonało następującego podziału zysku za rok 2009r.: kwotę 375.255,60 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast kwotę 396.286,30 zł przekazano na kapitał zapasowy. Kwota dywidendy wynosi 6 groszy na akcję. Dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 4 sierpnia 2010r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 sierpnia 2010r.

Dbamy o Twoje zdrowie, produkując oryginalne i bezpieczne produkty o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi.

KONTAKT
PHARMENA S.A.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel: +48 42 280 77 07

Copyright PHARMENA SA 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.