Przedmiot działalności

1. Profil działalności spółki

Powstanie Spółki PHARMENA było konsekwencją odkrycia przez naukowców Politechniki Łódzkiej możliwości zastosowania wybranych soli pirydyniowych w medycynie. Spółka powstała w celu komercjalizacji powyższego odkrycia. Istnieje wiele możliwości zastosowania tych substancji czynnych w różnych dziedzinach medycyny. Obecnie działalność Spółki w tym zakresie skupia się na trzech płaszczyznach:

  1. prowadzeniu badań w USA i Kanadzie nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych w medycynie w celu opracowania innowacyjnego w skali światowej leku,
  2. produkcji i sprzedaży (od roku 2003) innowacyjnych dermokosmetyków oraz szerokiej gamy kosmetyków naturalnych,
  3. wprowadzeniu na rynek innowacyjnych suplementów diety opartych na chronionej prawem patentowym cząsteczce.


2. Działania w zakresie badań i rozwoju

1-MNA to unikalna, chroniona prawem patentowym cząsteczka posiadająca zdolność do wpływania na markery stanu zapalnego i zapewniająca dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach doustnych i miejscowych. Wspomniane korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez PHARMENĘ preparatach dermatologicznych. PHARMENA bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako leku przeciwzapalnego i przeciwzwłóknieniowego. Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne wykazały wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania 1-MNA.

Opierając się na wynikach badań przedklinicznych i wczesnych klinicznych, potencjalne wskazania terapeutyczne dla 1-MNA obejmują m.in: zwłóknienie płuc, choroby dróg oddechowych (m.in. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma, infekcja wirusem Sars-CoV-2), choroby zapalne takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH), tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH), dyslipidemię, miażdżycę, zawały serca. W badaniach klinicznych II fazy, 1-MNA wykazał zdolność do wpływania na biomarkery stanu zapalnego (m. in. TNF-alfa). 1-MNA obniżał istotnie statystycznie poziom TNF-alfa, dzięki czemu może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z infekcjami wirusowymi, w tym COVID-19. Wysoki poziom TNF-alfa wiąże się z większym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby oraz większym ryzykiem zgonu u pacjentów z koronawirusem. Równocześnie w niektórych chorobach dróg oddechowych, w tym w infekcjach wirusowych obserwowany jest obniżony poziom endogenny 1-MNA.

Dodatkowo poprzez wykazanie unikalnej zdolności do stymulowania produkcji endogennej prostacykliny (PGI2), 1-MNA wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, polepsza funkcjonowanie śródbłonka.

Przeprowadzone przez Spółkę badania przedkliniczne wykazały, iż 1-MNA działa przeciwzapalnie oraz przeciwzwłóknieniowo. W zwierzęcym modelu zwłóknienia płuc 1-MNA redukował zwłóknienie płuc, działając efektywniej niż leki referencyjne w tym badaniu, obecnie stosowane na rynku tj. nintedanib oraz fluticasone.

W oparciu o powyższe Spółka opracowana plan badań 1-MNA w infekcjach dróg oddechowych, w tym infekcji wirusem Sars-Cov-2. Spółka zamierza zaprezentować wyniki badań przemysłowi farmaceutycznemu w celu dalszej komercjalizacji 1-MNA jako kandydata na lek w powyższych wskazaniach.

Ponadto Spółka kontynuuje prace nad komercjalizacją 1-MNA w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH).

Jednocześnie, w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, Spółka uzyskała pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych umożliwiające dalszy rozwój projektu.

PHARMENA posiada obecnie dominującą pozycję w zakresie ochrony intelektualnej terapeutycznych zastosowań 1-MNA oraz posiada wnioski rejestracyjne zarówno w USA jak i w Kanadzie.


3. Produkty dermatologiczne

Dermokosmetyki oferowane przez Spółkę to produkty wyróżniające się unikalnym składem - jako jedyne na rynku zawierają molekułę REGEN7, fizjologiczną substancję czynną pochodzenia witaminowego (pochodna witaminy PP). Połączenie molekuły REGEN7 ze starannie dobranymi składnikami aktywnymi pozwoliło stworzyć produkty, które posiadają wysoką skuteczność i doskonałą jakość kosmetyczną. Firma rozwija również segment kosmetyków naturalnych. Kosmetyki te oparte są na specjalnie wyselekcjonowanych ekstraktach roślinnych i składnikach pochodzenia naturalnego. Produkty firmy dostępne są w sprzedaży aptecznej i drogeryjnej.

Wśród oferowanych przez Spółkę produktów wymienić należy następujące segmenty produktowe.

  1. segment Hair Care - specjalistyczne produkty dermokosmetyczne dla osób posiadających problem z osłabionymi, nadmiernie wypadającymi włosami i rzęsami oraz z łupieżem,
  2. segment Skin Care - specjalistyczne linie innowacyjnych dermokosmetyków przeznaczone do pielęgnacji skóry z różnymi problemami dermatologicznymi,
  3. segment Nail Care - specjalistyczne produkty pielęgnacyjne przeznaczone do słabych, łamliwych i wymagających regeneracji paznokci
  4. segment Kosmetyki Naturalne – produkty kosmetyczne oparte na składnikach pochodzenia naturalnego przeznaczone do pielęgnacji włosów, skóry twarzy, dłoni, stóp i całego ciała

Spółka prowadzi również badania w celu wdrożenia do produkcji nowych dermokosmetyków, kosmetyków naturalnych oraz produktów dedykowanych, rozszerzając istniejące oraz tworząc nowe linie produktowe. 


4. Rynki, na których działa Spółka

Obecnie głównym rynkiem sprzedaży kosmetyków jest Polska. PHARMENA SA prowadzi działania w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów w Europie i na świecie. Ponadto, działania badawczo-rozwojowe ukierunkowane na zwłóknienie płuc, infekcje dróg oddechowych, w tym infekcje wirusowe (również COVID-19), choroby zapalne, choroby metaboliczne oraz inne aplikacje terapeutyczne, w przypadku powodzenia, doprowadzić mogą do powstania nowych leków sprzedawanych na wszystkich głównych rynkach. PHARMENA przeprowadziła w 2018 roku proces rejestracji cząsteczki 1-MNA jako „nowej żywności” w Unii Europejskiej oraz wprowadziła suplementy diety oparte na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA.Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.