Przedmiot działalności

1. Profil działalności spółki

Powstanie Spółki PHARMENA było konsekwencją odkrycia przez naukowców Politechniki Łódzkiej możliwości zastosowania wybranych soli pirydyniowych w medycynie. Spółka powstała w celu komercjalizacji powyższego odkrycia. Istnieje wiele możliwości zastosowania tych substancji czynnych w różnych dziedzinach medycyny. Obecnie działalność Spółki w tym zakresie skupia się na trzech płaszczyznach:

  1. prowadzeniu badań w USA i Kanadzie nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych w medycynie w celu opracowania innowacyjnego w skali światowej leku,
  2. produkcji i sprzedaży (od roku 2003) innowacyjnych dermokosmetyków chronionych prawem patentowym,
  3. wprowadzeniu na rynek innowacyjnych suplementów diety.


2. Działania w zakresie badań i rozwoju

1-MNA to unikalna, chroniona prawem patentowym cząsteczka posiadająca zdolność do wpływania na markery stanu zapalnego i zapewniająca dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach doustnych i miejscowych. Wspomniane korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermatologicznych, posiadających ochronę patentową. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego. Oczekuje się, że jako lek doustny, 1-MNA wykaże wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania. Dotychczas 1-MNA został poddany badaniom farmakokinetycznym fazy 1 w całkowitej dziennej dawce do 1000mg (badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie) oraz 14-tygodniowemu badaniu fazy 2 u pacjentów z dyslipidemią w całkowitej dziennej dawce do 6000 mg (badanie prowadzone w Kanadzie). Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne fazy I oraz fazy II u pacjentów wykazały, że 1-MNA to preparat bezpieczny i dobrze tolerowany.

Opierając się na wynikach badań przedklinicznych i wczesnych klinicznych, potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in: dyslipidemię, miażdżycę, zawały serca, leczenie zaburzeń gastrycznych czy też choroby zapalne takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH), tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH). W badaniach przedklinicznych, 1-MNA wykazał zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego, a poprzez wykazanie unikalnej zdolności do stymulowania produkcji endogennej prostacykliny (PGI2), 1-MNA wykazał działanie przeciwzakrzepowe, polepszał funkcjonowanie śródbłonka i chronił przed powstawaniem uszkodzeń żołądka.

Wyniki badań II fazy klinicznej potwierdzają, że 1-MNA obniża poziom białka C reaktywnego hsCRP, oraz poziom TNF-alfa. Wymienione parametry są markerami stanu zapalnego i odgrywają bardzo ważną rolę w przebiegu i rozwoju różnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu) oraz leczeniu chorób zapalnych (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH), tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH)). Jednocześnie badania II fazy potwierdziły obniżenie poziomu trójglicerydów oraz podniesienie poziomu tzw. dobrego cholesterolu HDL

W oparciu o uzyskane pozytywne wyniki badań klinicznych II fazy w zakresie działania przeciwzapalnego i wysokiego profilu bezpieczeństwa leku 1-MNA oraz po rozmowach z przemysłem farmaceutycznym PHARMENA podjęła decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu badań w dwóch wskazaniach tj. niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH).

Jednocześnie, w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych Spółka uzyskała pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych umożliwiające dalszy rozwój projektu. Spółka nie wyklucza finansowania dodatkowych badań klinicznych fazy IIB.

Pharmena posiada obecnie dominującą pozycję w zakresie ochrony intelektualnej zarówno dla miejscowych jak i systemowych zastosowań 1-MNA oraz posiada wnioski rejestracyjne zarówno w USA jak i w Kanadzie.


3. Produkty dermatologiczne

Dermokosmetyki oferowane przez Spółkę to produkty wyróżniające się unikalnym składem - jako jedyne na rynku zawierają molekułę REGEN7, chronioną prawem patentowym fizjologiczną substancję czynną pochodzenia witaminowego (pochodna witaminy PP). Połączenie molekuły REGEN7 ze starannie dobranymi składnikami aktywnymi pozwoliło stworzyć produkty, które posiadają wysoką skuteczność i doskonałą jakość kosmetyczną. Produkty dostępne są w sprzedaży aptecznej i drogeryjnej.

Wśród oferowanych przez Spółkę produktów wymienić należy następujące segmenty produktowe

  1. segment Hair Care - specjalistyczne produkty dermokosmetyczne dla osób posiadających problem z osłabionymi, nadmiernie wypadającymi włosami i rzęsami oraz z łupieżem,
  2. segment Skin Care - specjalistyczne linie innowacyjnych dermokosmetyków przeznaczone do pielęgnacji skóry z różnymi problemami dermatologicznymi,
  3. segment Nail Care - specjalistyczne produkty pielęgnacyjne przeznaczone do słabych, łamliwych i wymagających regeneracji paznokci

Spółka prowadzi również badania w celu wdrożenia do produkcji nowych dermokosmetyków, rozszerzając istniejące oraz tworząc nowe linie produktowe.  


4. Rynki, na których działa Spółka

Obecnie głównym rynkiem sprzedaży dermokosmetyków jest Polska. Pharmena SA prowadzi działania w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów w Europie i na świecie. Ponadto, działania badawczo-rozwojowe ukierunkowane na choroby układu krążenia oraz inne aplikacje systemowe, w przypadku powodzenia, doprowadzić mogą do powstania nowych leków sprzedawanych na wszystkich głównych rynkach. Pharmena przeprowadziła w 2018 roku proces rejestracji cząsteczki 1-MNA jako „nowej żywności” w Unii Europejskiej. W związku z powyższym, Pharmena planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Emitent planuje także wprowadzać do sprzedaży w Europie suplementy diety oparte o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA pod własną marką MENAVITIN oraz w ramach współpracy tzw. white label.Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.