Skip to content Skip to footer

KOMUNIKATY PRASOWE

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna w drugim kwartale 2017 roku osiągnęła 3,7 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio 0,5 i 0,3 mln zł. Producent stawia na rozwój nowych linii produktowych dermokosmetyków, które notują wyższą marżowość. Nie wyklucza również innych aktywności, które wzmocnią ofertę i pozycję konkurencyjną spółki w najbliższych okresach.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna podsumowała I kwartał 2017r. W tym okresie przychody skonsolidowane ze sprzedaży wyniosły 2,7 mln zł, czyli o 8,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Szczególnie pozytywny wpływ na przychody w całym 2017 r. będzie miała podpisana ostatnio umowa na wyłączną dystrybucję dermokosmetyków w krajach Azji.

Pharmena, biotechnologiczna spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała kontrakt na sprzedaż dermokosmetyków z odbiorcą z Bangladeszu. Produkty w pierwszej kolejności będą sprzedawane w krajach Bliskiego Wschodu, a docelowo mają być dystrybuowane na 49 rynkach na świecie. Umowa handlowa ma charakter umowy istotnej, dzięki czemu w ciągu najbliższych lat może mieć znaczący wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w III kwartale 2016r. z głównej działalności operacyjnej bardzo dobre rezultaty finansowe i wzrost rentowności. Znacząco poprawiła też wyniki na poziomie skonsolidowanym. Spółka w III kwartale wypracowała 0,84 mln zł jednostkowego zysku operacyjnego (EBIT), osiągając wzrost na poziomie 53 proc. r/r i 0,61 mln zł jednostkowego zysku netto (wzrost o 47 proc. r/r). Przychody ze sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. wyniosły 4,7 mln zł i były na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. 

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w czwartym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego w wysokości 5,1 mln zł. W całym 2016 na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 17,0 mln zł. W zeszłym roku spółka nie zrealizowała jednej z planowanych, dużych akcji promocyjnych dermokosmetyków, co zdecydowało o słabszych wynikach całego roku.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w drugim kwartale 2016 r. 4,4 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 9 proc. w ujęciu rocznym. Spółka wypracowała w tym samym okresie 0,52 mln zł jednostkowego zysku operacyjnego, osiągając wzrost na poziomie 34 proc. r/r i 0,43 mln zł jednostkowego zysku netto (wzrost o 72 proc. r/r). 

Biotechnologiczna spółka Pharmena opublikowała wyniki II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią. W oparciu o uzyskane wyniki badań, Pharmena opracowała stosowne programy badawcze w obszarze chorób sercowo-naczyniowych oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów, które wkrótce zostaną zaprezentowane przemysłowi farmaceutycznemu. 

  • Biotechnologiczna spółka Pharmena, wypracowała w IV kwartale 2015 r. 0,9 mln zł jednostkowego zysku netto, czyli o 17 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny sięgnął 1,07 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 52 proc. r/r. Przychody spółki wzrosły o 18% do 5,2 mln zł.

  • W IV kwartale Pharmena zakończyła II fazę badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym i oczekuje, że w ciągu dwóch najbliższych miesięcy otrzyma raport podsumowujący wyniki.

  • Brytyjska Komisja ds. Standardów Żywności (FSA) sfinalizowała opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu 1-MNA jako składnika żywności i przekazała ją do oceny Komisji Europejskiej. 

Innowacyjny lek przeciwmiażdżycowy 1-MNA jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów, wynika z raportu podsumowującego II fazę badań, który otrzymała spółka biotechnologiczna Pharmena. Dzięki otrzymanym wynikom polska spółka będzie się mogła starać o ochronę patentową w nowych obszarach.

Główny akcjonariusz Pharmeny, Pelion nabył łącznie 2 000 szt. akcji spółki. Dzięki tym transakcjom zaangażowanie podmiotu w spółce wynosi obecnie 45,94 proc. kapitału. 

Pharmena, biotechnologiczna spółka z NewConnect, w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. zrealizowała projekty o przełomowym znaczeniu. Finalizowała II fazę badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, która zakończyła się ostatecznie w październiku. To pierwsza w historii polska spółka, która doprowadziła badania nad lekiem zza oceanem do tak zaawansowanego etapu. Pharmena aktywnie rozwijała też segment dermokosmetyków, których sprzedaż za trzy kwartały 2015 r. wzrosła o 25% (r/r) do 13,3 mln zł. 

Notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna Pharmena, zakończyła z sukcesem badania wszystkich pacjentów objętych II fazą badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA. 

Biotechnologiczna spółka Pharmena otrzymała informację o finalizacji pozytywnej opinii przez Komitet ACNFP – Advisory Committee on Novel Foods and Processes dotyczącej autoryzacji 1-MNA jako składnika nowej żywności. Komitet nie miał też żadnych uwag do przedłożonego przez Spółkę planu działań dotyczącego monitoringu rynkowego nowego suplementu diety. Jest to końcowy etap długofalowego procesu oceny złożonego wniosku, który umożliwi Spółce wprowadzenie suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy na rynki krajów UE.

Pharmena S.A., notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, zakończyła badania już ponad 70% pacjentów objętych II fazą badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA. Nowy lek może stanowić przełom w leczeniu miażdżycy na całym świecie. Polska firma przewiduje, że II etap badań klinicznych zakończy się już w październiku, po przebadaniu wszystkich objętych nim pacjentów.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła narastająco w pierwszych dwóch kwartałach 2015 r. 8,31 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Spółka wypracowała w tym samym okresie 1,52 mln zł jednostkowego zysku operacyjnego, osiągając wzrost na poziomie 31% r/r. Ponadto w pierwszych 6 miesiącach 2015 r. odnotowany został jednostkowy zysk netto na poziomie 1,39 mln zł (wzrost o 39% r/r.).

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna zakończyła w Ameryce Północnej rekrutację do badań nad innowacyjnym lekiem opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA, który może być stosowanym w leczeniu miażdżycy oraz innych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Znaczne przyspieszenie tempa rekrutacji pacjentów pozwoliło zakończyć cały proces naboru nieco wcześniej niż zakładano. 

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna raportuje kolejne dane dot. postępów trwających w Ameryce Północnej badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA. Spółka znacznie przyspieszyła tempo rekrutacji pacjentów i planuje zakończyć cały proces naboru do 13 czerwca 2015 r. 

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 4,27 mln zł, co stanowi wzrost prawie o 3% w skali roku. Spółka wypracowała w I kwartale 2015 r. 1,14 mln zł jednostkowego zysku operacyjnego (wzrost o 23% r/r) oraz odnotowała jednostkowy zysk netto na analogicznym poziomie 1,14 mln, co z kolei wynosi 36% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna dostała od brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) informację dotyczącą rejestracji innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i zawierającego opatentowaną prawie na całym świecie cząsteczkę 1-MNA. Komitet nie miał uwag w stosunku do ostatnich uzupełnień wniosku, poprosił jedynie o ostateczne wyznaczenie dawki, która będzie stosowana po wprowadzeniu składnika żywności na rynek.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna opublikowała w poniedziałek dane o kolejnych postępach prowadzonych w Ameryce Północnej badań klinicznych. Badania dotyczą leku przeciwmiażdżycowego zawierającego opatentowaną przez Pharmenę innowacyjną cząsteczkę 1-MNA. Według stanu na 27 marca 2015 r. do badania klinicznego zostało włączonych 49 pacjentów, z czego 19 pacjentów badanie pomyślnie skończyło. Projekt badawczy nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym (TRIA-662) prowadzony jest w Ameryce Północnej za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation i w perspektywie ma na celu komercjalizację tego leku na światowym rynku poprzez największe innowacyjne koncerny farmaceutyczne. Badania na ludziach (in vivo) obecnie prowadzone są w II fazie klinicznej.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna wysłała do brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) dodatkowe dane dot. wniosku spółki o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności w profilaktyce miażdżycy. Pharmena została poproszona o przygotowanie uzupełniającej oceny ryzyka stosowania suplementu i przedstawienie jej wyniku do komitetu ACNFP (Advisory Committee on Novel Foods and Processes), który ostatnim razem rozpatrywał wniosek spółki podczas posiedzenia w lutym br.

 

Pharmena S.A. – dynamicznie rozwijająca się spółka biotechnologiczna uzyskała od brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) informacje o wyniku kolejnego posiedzenia komitetu, podczas którego omawiany był wniosek spółki o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności. Procedura autoryzacji trwa ponad 2 lata i jest coraz bliżej końca. Pozytywna decyzja otworzyłaby m.in. drogę do wdrożenia innowacyjnego suplementu diety zawierającego 1-MNA stosowanego w profilaktyce miażdżycy na rynki wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 

Notowana na NewConnect polska firma biotechnologiczna Pharmena SA, prowadząca badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz produkująca innowacyjne dermokosmetyki, z sukcesem zakończyła emisję akcji serii C. Zapisy na akcje były przyjmowane od 10 września 2012 r. do 26 września 2012 r. Wszystkie oferowane przez Spółkę w ramach emisji z prawem poboru akcje zostały objęte. Spółka z emisji 781.782 akcji serii C pozyskała 5.081.583 zł na dalszy rozwój działalności.

Polska spółka biotechnologiczna Pharmena SA, prowadząca badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, złożyła wniosek o wydanie zgody na rozpoczęcie badań biodostępności. Pharmena SA informuje, że w dniu 30 października br. został złożony wniosek w Health Canada, Dyrektoriat Produktów Naturalnych o wydanie zgody na przeprowadzenie badania biodostępności leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (nazwa robocza leku TRIA-662). Badanie biodostępności leku określa szybkość i stopień wchłaniania substancji leczniczej do krążenia ogólnego po jednorazowym podaniu. Planuje się przeprowadzenie badania biodostępności (randomizowanego, z podwójnie ślepą próbą) na grupie 20 pacjentów. Badanie obejmować będzie dwie grupy badawcze: 1-MNA vs. niacyna (substancja czynna używana w lekach przeciwmiażdżycowych znajdujących się obecnie w sprzedaży).

Dziś (25.08.2008r.) odbędzie się pierwsze notowanie akcji spółki Pharmena na rynku New Connect. Emisja akcji serii B farmaceutycznej spółki została niemal w całości objęta przez fundusze inwestycyjne. W przypadku rynku alternatywnego to sytuacja unikalna – świadczy ona o uznaniu oferty Pharmeny za wyjątkową. Dochód z emisji zostanie przeznaczony przede wszystkim na kontynuację badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym.

Pharmena konsekwentnie realizuje swoje globalne plany inwestycyjne i nabiera wiatru w żagle osiągając w pierwszym półroczu lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Aktualna kondycja finansowa łódzkiej firmy może być jednym z dowodów na to, że branża dermokosmetyków wyraźnie opiera się kryzysowi gospodarczemu. W rok po debiucie na New Connect spółka umacnia swoją pozycję kontynuując inwestycje i badania na rynku amerykańskim.

Spółka Pharmena jest doskonałym przykładem tego, że w biznesie procentują przede wszystkim pomysł i fachowa wiedza. Pharmena zamierza we współpracy z partnerami amerykańskimi wprowadzić na światowy rynek nowoczesny lek przeciwmiażdżycowy.

 

Notowana na NewConnect polska firma biotechnologiczna Pharmena SA, prowadząca badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz produkująca innowacyjne dermokosmetyki, z sukcesem zakończyła emisję akcji serii C. Zapisy na akcje były przyjmowane od 10 września 2012 r. do 26 września 2012 r. Wszystkie oferowane przez Spółkę w ramach emisji z prawem poboru akcje zostały objęte. Spółka z emisji 781.782 akcji serii C pozyskała 5.081.583 zł na dalszy rozwój działalności.

Dbamy o Twoje zdrowie, produkując oryginalne i bezpieczne produkty o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi.

KONTAKT
PHARMENA S.A.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel: +48 42 280 77 07

Copyright PHARMENA SA 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.